SECURITY EXPO 2017 бе открито от министъра на вътрешните работи

Министърът на вътрешните работи Пламен Узунов откри поредното издание на международната изложба SECURITY 2017.
„Безопасността на обществото, корпоративната и персоналната сигурност през последните години се превърнаха в един от най-важните проблеми в национален и глобален мащаб”, каза министър Пламен Узунов при откриването на международната специализирана изложба за охрана, сигурност и безопасност. По думите му, SECURITY EXPO е успешна платформа за генериране на нови решения в областта на сигурността, особено в контекста на съвременните предизвикателства пред правителствата и гражданите. В усилията за ефективното им противодействие на преден план излизат експертите в областта на сигурността, които с помощта на новите технологии търсят и намират нови интелигентни решения. 
 Изложението SECURITY 2017 се провежда за поредна година под патронажа на министъра на вътрешните работи. Форумът представя най-добрите тенденции в управлението на системи за контрол и наблюдение на обекти, пожароизвестителна и пожарогасителна техника, защита на критична инфраструктура, CLOUD инженерство, безпилотни авиационни системи и други.
МВР е традиционен партньор и участник в SECURITY EXPO. Тази година министерството е представено от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и Дирекция „Комуникационни и информационни системи”. 
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" представя широка гама от пожаротехническо въоръжение и облекла, съоръжения за алпийско спасяване, водолазна екипировка, прибори за радиационно и химическо разузнаване, информационнни материали и др. В експозицията на автомобилната техника влизат: автомобил за мониторинг на горски пожари, мобилна базова станция "тетра" и водоплаващ вседеход - амфибия "Тайга". Традиционно в зоната на изложението е експонирана и изложбата с детски рисунки от международния конкурс организиран от ГДПБЗН - "С очите си видях бедата".