Карта на прогнозираните опасни явления в Република България

Информация за прогнозираните опасни явления в Република България за деня може да видите ТУК!

© НИМХ. Всички права запазени. 

Само за лично ползване! Всяка употреба на данни от Българския сървър за времето в средствата за масова информация, Интернет или с търговска цел без изричен договор е забранено!