Наводнения - съвети за безопасност

Наводнението е природно бедствие, което в известна степен се поддава на прогнозиране. При опасност от наводнение ще бъдете известени. Следете съобщенията по радиото, телевизията, местните радиовъзли и изпълнявайте конкретните указания на МВР, съобразно създадената ситуация.

 

 Какво трябва да знаем предварително ?

- Наложително е да знаете от кои реки, язовири и други водоеми близо до вашето населено място може да се очаква наводнение. Ако потърсите информация от териториалните структури на „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР, ще имате предварителна яснота за районите, които е възможно да бъдат залети, за най-късите и безопасни маршрути, по които трябва да стане изнасянето при опасност от наводнение.

- Ако вашето жилище, селскостопанска сграда или друг имот се намират в непосредствена близост до река и попадат в заливната й зона, поддържайте връзка с органите на „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР, особено в периоди на проливни и продължителни дъждове във водосбора на реката.

- В незащитените заливни зони на реките не се строят жилищни и селскостопански сгради.

- Не изхвърляйте строителни и битови отпадъци в коритата на реките, това намалява проводимостта на речното корито.

- Ако живеете близо до река и забележите, че коритото и пространствата под мостовете не са почистени от отпадъци, строителни материали, дървета и други, ако има постройки в заливните зони, сигнализирайте в кметството или в областната управа.

- Не преграждайте речните течения с цел водовземане за поливане или къпане на животни. Това е забранено от Закона за водите. Прегражденията многократно увеличават разрушителната сила на водата при наводнения.

Как да действаме при  реална опасност от наводнение?

- При необходимост от евакуация, ще бъдете уведомени от органите на „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР. Подгответе личен багаж с най-необходимите документи, лични вещи и продукти.

- Изключете газта и електричеството.

- При невъзможност за напускане на сградата, ако нивото на водата продължава да расте, заемете най-горните етажи или покрива. Известете близките си или органите на „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР за местонахождението си.

- Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или дере, необходимо е незабавно да се отдалечите от тях и да се придвижите към най-близкото възвишение.

- При поройни дъждове не заставайте под мостове, подлези, надлези и други съоръжения, високата вода може да ви отнесе.

- При пътуване е препоръчително водачът на МПС да спре и изчака спирането на пороя. Незначително понижение на нивото на пътя може да предизвика голяма разлика в дълбочината на водата.

- Не правете опити за пресичане на разливи и потоци, преминете само ако сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата или от коленете ви. Пресичайте само при спокойна вода.

- Бързотечащи разливи и потоци се пресичат само ако имате помощно въже за преминаване и обезопасително въже за тялото.

- Ако сте на път и констатирате опасност от наводнение, обадете се на тел 112, уведомете органите на  пожарната и други структури на МВР. При липса на такава възможност, предупредете в кметството на най-близкото населено място или преминаващи хора.

- При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, където са затворени.

- Спазвайте указанията и реда установен от органите на МВР.